Search form

PURWAKANING DADI 14:20

20samaliha pujija Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Luur, sane sampun nyerahang meseh ragane ring ragane.” Dane Abram raris ngaturang apahdasan saking sakancan barang jejarahan sane keniang dane ring Sang Prabu Melkisedek.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index