Search form

PURWAKANING DADI 15:1

1Sasampune punika Dane Abram raris kawean. Sajeroning dane kawean, dane nampi sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa, kadi asapuniki: “Abram, edaja kita jejeh sawireh Ulun dadi tabeng dadan kitane, tur gede pesan lakar pikolih kitane.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index