Search form

PURWAKANING DADI 16:13

13Sasampune punika, Ni Hagar raris marabin Ida Sang Hyang Widi Wasa sane masabda ring ipun punika: “Widi sane macingak”, santukan kabaos antuk ipun sapuniki: “Boyake iriki tiang sampun manggihin Ida Sang Hyang Widi Wasa sane sampun nyuryanin tiang?”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index