Search form

PURWAKANING DADI 16:6

6Dane Abram raris mabaos ring Dane Sarai sapuniki: “Panyeroan adine ento, adi ane ngelah kakuasane. Jalanangja apa ane rasayang adi melah marep teken ia.” Dane Sarai tumuli nyangsarain Ni Hagar, ngantos ipun matilar saking pamekelipune.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index