Search form

PURWAKANING DADI 16:9

9Raris Malaekat Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika ring ipun sapuniki: “Malipetanja luh sig pamekel luhe, tur nungkulja teken dane.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index