Search form

PURWAKANING DADI 17:18

18Dane Abraham tumuli matur ring Ida Sang Hyang Widi Wasa sapuniki: “Inggih Ratu punapike Ismael nenten kalugra dados sentanan titiange?”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index