Search form

PURWAKANING DADI 18:2

2Rikala dane matolihan, dane ngaksi wenten anak sareng tetiga ngadeg ring ajeng danene. Sasampun cingakin dane anake punika, dane raris malaib saking pamedal kemah danene, praya mendakin anake punika. Dane raris sumungkem,

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index