Search form

PURWAKANING DADI 18:20

20Sasampune punika Ida Sang Hyang Widi Wasa raris masabda sapuniki: “Liu pesan anake ngrimikang unduk gumi Sodom muah Gomorane, buina sasajaane dosannyane suba kaliwat gede.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index