Search form

PURWAKANING DADI 19:33

33Ring wengine punika sang kalih raris ngaturin ajin danene nginum anggur. Sane duuran tumuli ngranjing ring pamereman ajin danene, tur merem irika sareng ajin danene. Ajin danene nenten uning rikala okan danene punika merem miwah matangi.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index