Search form

PURWAKANING DADI 19:9

9Nanging anake akeh punika masaur sada bangras sapuniki: “Johang ibane!” Samaliha ipun malih mabaos sapuniki: “Jlemane ene teka dadi pangempi dini tur jani ia nagih nepasin iraga. Sawireh keto jani tiang lakar nyangsarain ragane, lebihan teken tamiun ragane dadua ento.” Anake akeh punika tumuli ngarepang nangsek Dane Lot, misadia jagi ngupak jelanannyane.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index