Search form

PURWAKANING DADI 2:3

3Ida Sang Hyang Widi Wasa raris ngamertanin rahina sane kaping pitu punika, tur kasuciang kadadosang rerainan, santukan ring rahinane punika Ida mararian saking sakancan pakaryan Idane.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index