Search form

PURWAKANING DADI 21:17

17Ida Sang Hyang Widi Wasa, mireng tangis rarene punika, raris Malaekat Idane ngandika ring Ni Hagar, saking ambarane: “Ih Hagar, apa ane sebetang luh? Edaja takut sawireh eling rarene ento suba kapireng baan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index