Search form

PURWAKANING DADI 22:11

11Nanging Malaekat Ida Sang Hyang Widi Wasa raris masabda saking ambarane sapuniki: “Ih Abraham!”

Dane Abraham raris matur: “Inggih titiang, Ratu Panembahan!”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index