Search form

PURWAKANING DADI 23:18

18sami kaserahang ring Dane Abraham, ring ajeng wong Hete sane nuju masangkepan ring gapuran kotane, makadados druen danene.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index