Search form

PURWAKANING DADI 23:8

8sarwi mabaos sapuniki: “Yen ragane ledang, ngicen tiang pacang mendem sawan somah tiange iriki, indayang baosang ring Dane Epron okan Dane Sohar,

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index