Search form

PURWAKANING DADI 24:19

19Sasampun parekane punika puput kicen nginum, dane raris mabaos ring ipun, sapuniki: “Tiang taler pacang nimba toya pabuat unta-untan ragane mangda ipun taler nginum ngantos lega.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index