Search form

PURWAKANING DADI 27:13

13Nanging biang danene malih ngandika ring dane: “Ih cening, depang suba meme ane negen temahe ento. Idepangja raos memene, kemaja ejuk kambinge ento.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index