Search form

PURWAKANING DADI 28:1

1Sasampune punika Dane Ishak raris ngandikain Dane Yakub, tumuli ngamertanin dane sarwi mapiteket ring dane, sapuniki: “Eda pesan cening nyuang anak luh uli pantaran luh-luh wong Kanaane.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index