Search form

PURWAKANING DADI 29:5

5Dane Yakub malih mataken ring ipun: “Punapike ragane uning ring dane Laban putun Dane Nahor?”

Pasaur ipune sareng sami: “Inggih tiang uning.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index