Search form

PURWAKANING DADI 29:7

7Dane Yakub tumuli mabaos sapuniki: “Puniki kantun selid, durung masanipun anake munduhang ingon-ingonnyane, rarisangja wehin toya biri-birin ragane, wusan punika mrikaja malih angonang.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index