Search form

PURWAKANING DADI 30:23

23Dane Rahel raris mobot tur ngembasang rare lanang adiri. Dane raris mabaos sapuniki: “Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun ledang ngicalang malan tiange.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index