Search form

PURWAKANING DADI 30:30

30Santukan sadurung tiange rauh mriki, arta branan uane nentenja akeh, nanging sane mangkin sampun maweweh-weweh. Tur sasukat tiange iriki, Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun ngamertanin ua. Sane mangkin sampun masanipun tiang mlajah mataki-taki dados jadma.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index