Search form

PURWAKANING DADI 30:40

40Dane Yakub tumuli nganehang biri-birine punika, raris kapapasang ring kambing ingon-ingon Dane Laban sane poleng-poleng miwah selem. Kadi asapunika indik Dane Yakub munduhang ingon-ingon pabuat ragan danene ngraga, tur kanehang saking druen Dane Laban.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index