Search form

PURWAKANING DADI 31:32

32Nanging yen dewan uane punika keniang ua ring pantaran tiange rarisang sampun ipun pademang. Sane mangkin iriki ring ajeng kadang wargan iragane sami, rarisang tureksain barang-barang tiange, tur rarisang ambil barang druen uane.” Dane Yakub nenten pisan uning mungguing Dane Rahel sane mamaling arcane punika.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index