Search form

PURWAKANING DADI 31:37

37Sane mangkin barang tiange sampun tureksain ua makasami, punapike wenten panggihin ua barang-barang druen uane. Rarisang genahang iriki ring ajeng kadang wargan tiange miwah ring ajeng kadang wargan uane, mangda dane sareng sami nepasin iraga sareng kalih.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index