Search form

PURWAKANING DADI 33:10

10Nanging atur Dane Yakub: “Sampunangja beli kadi asapunika. Yening beli wantah ledang ring tiang, ledangang kayun beline nrima aturan tiange punika. Santukan sawiaktinipun tiang ngeton warnan beline, tan bina sakadi tiang ngeton swabawan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Napi malih sane mangkin beli sampun ledang nrima tiang.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index