Search form

PURWAKANING DADI 33:13

13Nanging Dane Yakub matur sapuniki: “Beli wikan mungguing rarene puniki kantun lemet. Samaliha tiang taler mamuat kambing miwah biri-biri miwah banteng sane kantun manyonyoin. Yening sane mangkin ulah tiang kewanten, sinah ingon-ingone punika jaga padem makasami.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index