Search form

PURWAKANING DADI 33:14

14Durusang beli mamargi riinan ring tiang. Tiang jaga nglanturang pamargi saha alon-alon, manut pamargin ingon-ingone sane mamargi ring arepan tiange, miwah manut tindakan alit-alite, ngantos tiang rauh ring genah beline ring Edom.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index