Search form

PURWAKANING DADI 33:17

17Nanging Dane Yakub mamargi lunga ka Sukot, tumuli dane ngwangun jero irika. Tur dane taler makarya bada pabuat ingon-ingon danene. Punika awinanipun genahe punika kawastanin Sukot.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index