Search form

PURWAKANING DADI 34:5

5Kacrita Dane Yakub sampun mireng, mungguing Ida Sikem sampun mlegandang Dane Dina. Nanging duk punika oka-okan danene sedekan ring tegalane ngangonang ingon-ingon danene. Punika duaning Dane Yakub, nyepel paindikane punika ring kayun, kantos oka-okan danene pada budal saking pategalane.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index