Search form

PURWAKANING DADI 37:26

26Dane Yehuda tumuli mabaos ring parasemeton danene punika: “Apa pikenohne, yen iraga ngamatiang adin iragane ento, tur ngengkebang bangkenne?

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index