Search form

PURWAKANING DADI 38:10

10Nanging indik sane margiang dane punika, sawiaktinipun tan patut ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, duaning punika dane taler kasedayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index