Search form

PURWAKANING DADI 38:16

16Dane Yehuda tumuli nganampekin anake istri sane ring sisin margine punika, sarwi ngandika: “Maija, tiang makeneh medem ngajak luh.” (Dane nenten uning, mungguing anake istri punika mantun danene.)

Anake istri punika raris mataken: “Yening tiang ngiring kayun ragane napi sane pacang icen ragane tiang?”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index