Search form

PURWAKANING DADI 38:23

23Dane Yehuda raris ngandika: “Banggayang sampun barang-barange punika ambil ipun, mangda sampunang iraga dados kakedekan. Sawiaktinipun tiang sampun ngirimang panak kambinge punika, nanging ipun nenten panggihin semeton.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index