Search form

PURWAKANING DADI 4:13

13Dane Kain raris matur ring Ida Sang Hyang Widi Wasa sapuniki: “Pasisip titiange punika kalintang abot, kantos nenten sida antuk titiang negen.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index