Search form

PURWAKANING DADI 4:8

8Dane Kain tumuli mabaos ring Dane Habel, arin danene, sapuniki: “Jalanja iraga ka tegale!” Risedek sang kalih wenten ring tegale, tan pasamodana Dane Kain jeg nglempag Dane Habel, ngraris kasedayang.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index