Search form

PURWAKANING DADI 41:14

14Sasampun punika ida sang prabu raris ngandikayang mangda ngesengin Dane Yusup. Dane raris digelis kawedalang saking pangkeng. Dane tumuli macukur tur meseh pangangge, raris nangkil ring ajeng ida sang prabu.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index