Search form

PURWAKANING DADI 41:15

15Ida sang prabu raris ngandika ring Dane Yusup, sapuniki: “Gelahe ngipi, nanging tusing ada angan adiriko anak ane nyidayang ngartiang ipiane ento. Nanging gelahe suba ningeh unduk pamane bisa ngartiang ipian.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index