Search form

PURWAKANING DADI 41:25

25Dane Yusup tumuli matur ring ida sang prabu: “Inggih ratu sang prabu, mungguing sumpenan palungguh iratu makakalih punika pateh pitegesipun. Ida Sang Hyang Widi Wasa ledang ngwarah-warahang ring palungguh iratu, paindikan sane jaga margiang Ida.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index