Search form

PURWAKANING DADI 41:32

32Sumpenan palungguh iratu punika kawali-walinin ngantos pingkalih punika mapiteges, mungguing paindikane punika sampun kapastiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, samaliha digelis pacang laksanayang Ida.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index