Search form

PURWAKANING DADI 42:21

21Dane raris pada mabaos sapuniki: “Saja-sajaan jani iraga naanang dosan iragane marep teken iadi ento. Bes suba tepuk, kenken rasan seksek kenehne, dugase ia ngasih-asih ngidih urip teken iraga, nanging iraga tusing ngrunguang pangidihne ento. Ento krana ane jani iraga nampi pakewuh buka kene.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index