Search form

PURWAKANING DADI 42:28

28Dane raris nguningayang indike punika ring semeton-semetonnyane sapuniki: “Pipis tiange ulihanga, ene apa di tengah karung tiange!” Dane sareng sami raris engsek, tur pada ngetor saling pandreng, sarwi mabaos sapuniki: “Apake ane kakardi baan Ida Sang Hyang Widi Wasa marep teken iraga ene?”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index