Search form

PURWAKANING DADI 43:11

11Dane Yakub raris ngandika ring dane: “Yening keto, kene pesan baan. Kema isinin karung ceninge upon-upon ane paling utama uli gumine ene. Luire madu, balsem, getah damar, getah mur, buah tingkih muah buah badam, ento anggon aturan teken ida anake agung.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index