Search form

PURWAKANING DADI 43:2

2Sasampun gandume sane kabuat saking Mesir punika telas, Dane Yakub raris ngandika ring paraputran danene kadi asapuniki: “Kemaja cening buin ka Mesir meli pangan abedik, pabuat iraga ajak makejang.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index