Search form

PURWAKANING DADI 43:23

23Nanging pasaur pangenter jerone punika, sapuniki: “Edaja sangsaya tur edaja jejeh. Widin jerone, muah Widin bapan jerone, suba mapaica arta brana teken jerone di karung jerone suang-suang. Pipis jerone ento, suba tampi tiang.” Sasampune punika Dane Simeon raris kamedalang, tur kaserahang ring dane sareng sami.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index