Search form

PURWAKANING DADI 43:3

3Dane Yehuda tumuli matur: “Anake agung punika sampun banget pisan mateketin tiang sareng sami, sapuniki: ‘Jerone tusing pesan dadi buin matemu teken tiang, yen jerone tusing ngajak adin jerone ento mai.’

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index