Search form

PURWAKANING DADI 43:9

9Cutetipun tiang masumpah, tiang sane pacang mategenang ipun. Ring pradene tiang nenten mrasidayang ngwaliang tur ngaturang ring ajeng ajine, tiang sane jaga negen dosane punika salami-laminipun.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index