Search form

PURWAKANING DADI 44:33

33Duaning punika sane mangkin becikan titiang puniki dados panjak ring ayun palungguh iratu, buat ngentosin anake alit puniki, tur lugrainja anake alit puniki budal sareng-sareng ring nyama-nyamaanipune.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index