Search form

PURWAKANING DADI 47:3

3Ida sang prabu tumuli mataken ring parasemeton Dane Yusup punika: “Apake geginan pamane?”

Atur dane ring ida sang prabu: “Inggih ratu sang prabu, mungguing pakaryan titiang paraparekan druene, mula wantah ngangenang biri-biri, yadian titiang sareng sami, pingkalih paraleluur titiange.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index