Search form

PURWAKANING DADI 48:11

11Dane Yakub raris ngandika ring Dane Yusup: “Tusing pesan bapa mataen lakar buin nepukin cening. Nanging ane jani Ida Sang Hyang Widi Wasa malahan ngicen bapa nepukin pianak-pianak ceninge.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index